0(262)349 49 09

Çamur KurutmaÇamur Kurutmanın Önemi

Arıtma çamurları başta olmak üzere çamur geri kazanımı, arıtma ve geri kazanım tesisleri bünyesindeki en karmaşık işlemlerinden birisidir. Atıksu arıtımında ortaya çıkan çamur miktarı, atıksuyun % 1, ila % 6’sı gibi düşük bir yüzdesini teşkil etmekle beraber, çamur geri kazanım ünitelerinin yatırım bedeli toplam sistem maliyetinin % 30-40’ı işletme maliyeti ise bütün işletme maliyetinin % 50’si kadardır. Bu yüzden en uygun çamur geri kazanım metodunun seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Çamurun nihai geri kazanılmasını veya depolanmasını kolaylaştırmak bakımından su muhtevasının azaltılması yani suyunun alınması gerekmektedir.
 
Tesisin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi
 
Atık Çamur kurutma tesisinin şüphesiz en önemli özelliği ana faaliyeti olan çamur kurutma işleminin yapılarak son yılların en büyük çevre sorunlarından biri olan arıtma çamuru atıklarına çözüm olmasıdır. Kurulan çamur kurutma tesisinin bu ana faaliyeti dışında bir çok çevresel faydaları da bulunmaktadır.
 
Çamur kurutma işlemi sonrasında çıkan nihai ürün depolamaya verilmek yerine kurulan yeni sistemle alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Kullanılan kuru çamurun ısıl değeri kadar, çimento fabrikalarının kullanmakta olduğu ana yakıttan (kömür, fuel oil vb.) kısmaya gidilmektedir ve doğal kaynak kullanımı azaltılmış olmaktadır. Ayrıca alternatif yakıt kullanıldığı için, fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan emisyonlarda da azaltıma gidilmiş ve hava kalitesi açısından faydalı bir gelişim gerçekleştirilmiştir.
 
Tesisin çevre açısından en büyük avantajı ise tartışmasız vahşi ve düzenli depolama bölgelerinde depolanan arıtma çamurlarını bertarafa yönlendirmesi ve bu işlem yapılırken çevre ve enerji açısından kazançlar sağlamasıdır. Ayrıca diğer bir avantajı da biyolojik nitelikli çamurların metan gazı çıkışının olduğu depolama yerine, metan gazı çıkışının olmadığı, alternatif yakıt olarak kullanılması ve kurutma işlemi sonrası en uygun hacme getirilmesidir.
 
Hizmetler:
· Her seviye su muhteviyatına sahip, tehlikeli veya tehlikesiz nitelikli çamurların geri kazanılması,
· Tehlikeli Atık Taşıma Lisansına sahip araçlarımızla Atık sevkiyatı,
· Atık çamur ambalajlama hizmetleri için teknik destek (bigbag temini),
· Tehlikeli Atık Danışmanlığı.
 
NAKLİYE

Türkiye’ nin Atık Taşıma Sektöründe Lisanslı en genç ve taşıma kapasitesi en büyük olan firmamız, Dinamik ve kurallara uyan şoförlerimiz ile atık yönetiminde en önemli birimlerden biri olan nakliye alanında da iddialıdır, Filomuzda 13 Adet Mercedes marka kırkayak, 3 Adet Mercedes marka Kamyon, 6 adet Mercedes marka çekici bulunmaktadır,

 

Araç filomuz çeşitliliğimiz ve farklı istinap hadlerindeki kasa tiplerimizle hem müşterilerimizin atıklarına göre nakliye taleplerini karşılamakta atıkların emniyetli bir şekilde tesisimize ulaştırılmasını sağlamaktayız.

 

Kasa kiralama hizmetimiz ile firmalarımızın atık sahalarındaki görsel kirliliğini önlemekte ve yükleme işleminin daha kolay ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktayız. Aynı zamanda müşterilerimizin atık sahaları temiz kalmaktadır.

 

Uydu takip sistemi ile takip edilen araçlarımızın öncelikli hedefi her zaman önce çevre ve önce iş güvenliğidir.