0(262)349 49 09

SEÇ-K PolitikamızSAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE & KALİTE (SEÇ-K) POLİTİKASI

Bumerang’da tüm çalışmalar insan sağlığı, teknik emniyet ve çevresel açıdan her zaman ön planda tutulmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümlerle yürütülmektedir.

• “Sürdürülebilir çözümler ile atık geri kazanımına değer katan lider kuruluş olmak.” hedefini benimseyen Bumerang’ın tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi.
• ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
• Üst Yönetim tarafından uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
• Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi, kuruluş adına çalışan herkesin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevre konularında sorumlu olunan yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Bumerang’ın faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlayıp bunları en aza indirmeyi,
• Kurutma ve bertaraf operasyonlarının emniyetli yapılmasının ve emniyetli çalışma çevresinin oluşturulmasının sağlanmasını,
• Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dahil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini,
• Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine dek çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini,
• İş güvenliği açısından emniyetli ve çevre dostu proseslerin yapılmasını, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı.
• Arzu edilen kalite, çevre ve emniyet standartlarına ulaşarak ve bunların devamlılığını sağlayarak şirket hedeflerinin tamamlanmasını.
Taahhüt etmektedir,
BUMERANG Yönetim kadrosu ve çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.

GENEL MÜDÜR