0(262)349 49 09

LaboratuvarAtık çamurların tesise kabul edilmeden önce alınan çamur numuneleri, nem içeriği ve kalorifik değerlerine bakılarak, deklarasyon analizi ile aynı olup olmadığı araştırılır. Sonucun aynı olması durumunda, arıtma çamurları niteliklerine göre ayrılmış alanlara alınır.

Ayrıca baca gazı arıtma sisteminden gelen atık su, kimyasal olarak arıtıldıktan sonra belediyenin merkezi atık su arıtma tesisine gönderilmeden önce KOI, AKM ve pH kontrolü yapılır.


Laboratuvar cihazları;

  • Nem Ölçüm Cihazı
  • ETÜV
  • İyon Kromatografi
  • Kalorimetre
  • Kül Fırını
  • Spectrofotometre
  • Termoreaktör
  • Ph metre
  • Hassas Terazi
  • Parlama Noktası Tayin Cihazı